Wetgeving

Behalve leuk en gezellig kan het ook heel verkeerd uitpakken in de schietsport. We hoeven alleen maar het incident in Alphen a/d Rijn van een aantal jaren geleden te noemen dat een donkere schaduw over de schietsport heeft geworpen en er – terecht – toe heeft bijgedragen dat de eisen voor schietverenigingen en vuurwapenbezit aanzienlijk zijn aangescherpt.

Wanneer je meer informatie wil lezen over juridische aspecten, klik dan op deze link die je naar de website van de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie) brengt.

De ASVN wil verder graag dat ieder lid kennis neemt van de wijze waarop met hun privacy wordt omgegaan door de KNSA en dus ook door de ASVN.

Lees daartoe svp de brochure door, zodat u op de hoogte bent.

Statement ASVN bestuur:

“Naar geen enkel persoon of instantie, met uitzondering van de ledenlijst personen aangesloten bij de KNSA, wordt door de ASVN, persoonsgegevens van hun leden uitgewisseld.”

Naast wettelijke vereisten is het ook belangrijk dat er een klik is tussen jou en ASVN. Het merendeel van de tijd brengen we namelijk niet op de schietbaan zelf door.